Om Norsk Folkeminnelag


Norsk Folkeminnelag ble stiftet i 1920. Siden den tid har NFL gitt ut mer enn 160 bøker om muntlig tradisjon i Norge. Bøkene inneholder eventyr, sagn, folkeviser, skikker, svarteboksoppskrifter og mye mer. Både majoritetskultur og minoritetskultur er representert i utgivelsene. De siste årene har NFL i tillegg gitt ut kulturanalytisk litteratur. NFL gir ut én til to bøker i året. Medlemstidsskriftet Folkeminner kommer med ett nummer i året.

Norsk Folkeminnelag er en frivillig kulturorganisasjon med støtte fra Norsk kulturråd.

Lover for Norsk Folkeminnelag finner du her.

 Ønsker du også å bli medlem? Send oss en e-post!

Kontaktperson: Styreleder Theodor Geelmuyden
E-post: post@folkeminner.no
Postadresse:
Norsk Folkeminnelag c/o Kulturvernforbundet
Øvre Slottsgate 2B
0157 OSLO

Styremedlemmer:

Theodor Geelmuyden (leder)

Eirik Kristoffersen (nestleder)

Ingrid Kvalvik Sørensen (sekretær) 

Dirk Johannsen

Erik Edvardsen

Angun Sønnesyn Olsen 

Jorun Hermansen

Mari Ringnes Gløtberget

Kathrine Emilie Borge

Camilla Christensen

© Copyright Norsk Folkeminnelag - Theme by Pexeto