Velkommen!

Norsk Folkeminnelag er en frivillig kulturorganisasjon som ivaretar innsamling, formidling og forskning innenfor det folkloristiske fagfeltet. Vår viktigste oppgave er arbeidet med den årlige bokutgivelsen med mål om å formidle tradisjoner og skikker fra alle deler av landet til et bredt publikum. Utgivelsene favner både norsk folkediktning, folkeminnesamleres liv og virke, fortellinger med lokalhistorisk forankring og mye mer. NFLs arbeid retter seg mot kulturforskeren, så vel som studenten og lokalhistorikeren. Årlig gir vi også ut medlemstidsskriftet «Folkeminner», som i tillegg til meddelelser fra årsmøtet inneholder artikler og faste spalter om ulike folkloristiske emner, bokmeldinger og annet faglig innhold.

Norsk Folkeminnelag er åpent for alle! Som medlem får du årets bok og bladet Folkeminner. Bli medlem her.