Vinterens utgivelser

 

Astrid Nora Ressem (red) - Norske middelalderballader - Melodier. Bind 1. (NFL 164)

Astrid Nora Ressem (red) – Norske middelalderballader – Melodier. Bind 1. (NFL 164)

NFL 164: Norske Middelalderballader – melodier #1 

I samarbeid med Norsk Visearkiv er Norske Folkeminnelag stolte av å presentere første bind i en serie med ballademelodier. For første gang blir alle nedtegnede melodier presentert i bokform i en samlet, vitenskapelig utgave. Mange av melodiene har aldri tidligere vært utgitt.

Først ut er melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene, og når verket er sluttført med ytterligere tre bind vil det inneholde rundt 1200 melodier og et register. Astrid Nora Ressem er redaktør for verket, som har fått en praktfull utførelse til glede for leserne.

L. Esborg, K. Kverndokk og L. Seim - Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. (NFL 165)

L. Esborg, K. Kverndokk og L. Seim – Or gamalt – nye perspektiver på folkeminner. (NFL 165)

NFL 165: Or gamalt – nye perspektiver på folkeminner

Norsk Folkeminnesamling (NFS) var omdreiningspunktet i den norske folkloristikken fra institusjonen ble etablert i 1914 og frem til begynnelsen av 1990-tallet. Deretter fikk NFS en mer perifer rolle. I tiden som har gått siden folkeminnene var fagets viktigste – og ofte eneste – kildemateriale, har analysemetodene utviklet seg markant. Bokens forfattere henter fram hvert sitt eksempel fra arkivene til NFS, og prøver ut ulike typer metodiske lesepraksiser.

En overgripende målsetning med denne antologien er å undersøke hva begrepet kulturhistorisk nærlesning kan romme. Redaktører av boka er Line Esborg, Kyrre Kverndokk og Leiv Sem. Foruten redaktørene er bidragsyterne Knut Aukrust, Ole Marius Hylland, Ane Ohrvik  og John Ødemark. Bokens forfattere har alle tilknytning til IKOS, og den er et festskrift til Anna-Marie Wiersholm, som i høst takket for seg etter 40 år som arkivar ved De kulturhistoriske samlingene som IKOS forvalter.

Begge bøkene kan bestilles direkte fra oss.

Priser:

Norske Middelalderballader – melodier #1 349,-

Or gamalt – nye perspektiver på folkeminner 289,-

 

Endelig!

Endelig kan Norsk Folkeminnelag med glede presentere sin nye hjemmeside – vi har tidligere vært å finne på nett under Norsk Kulturverns hjemmesider, sammen med en rekke andre frivillige organisasjonersom arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern.

Folkeminner.no er et av flere ledd i det som må sies å være en nysatsning på hvordan vi i NFL kommuniserer med våre medlemmer og andre som har en interesse for det folkloristiske fagfeltet i Norge. 2011 har så langt vært et år med mange spennende forandringer i NFL. Tidligere i år ble Tove Solbakken konstituert som ny styreleder, og vi inkluderer nå to nye styremedlemmer tilknyttet Universitetet i Bergen, hvorav masterstudent Anette Basso er konstituert som webansvarlig. Hun vil også drifte kommunikasjonen via sosiale medier på våre Facebook– og Twittersider.

Rett rundt hjørnet er en ny bokutgivelse fra NFL, som er Norges eldste bokklubb. Sammen med denne følger også en ny utgave av vårt medlemsblad, som under redaktør Jorun Hermansen nå er blitt omdøpt fra NFL-Nytt til Folkeminner.

Vi gleder oss over en ny giv i formidlingen av NFLs mål om å gjøre norske folkeminner tilgjengelige for et bredt publikum. Følg oss videre på ferden, med ukentlige oppdateringer av folkeminner.no.