Bli medlem!

Alle kan bli medlem i Norsk Folkeminnelag. Som medlem får du tilsendt alle våre nye utgivelser gratis. Vi gir ut én-to bøker i året, samt én utgave av medlemsbladet Folkeminner. Medlemsbladet inneholder spennende artikler om folkloristikk og folkeminner, og nyttig stoff til medlemmer.

Medlemskapet koster 330 kroner årlig, inkludert porto.

Bli medlem og hjelp oss å sikre utgivelsen av folkloristisk litteratur!

Fyll ut kontaktskjema under for å bli medlem i Norsk Folkeminnelag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn