Bokgave til Norsk Folkeminnelag

Folkeminnelagets samling av egne utgivelser er komplett etter en donasjon fra Else-Marie og Bjørn Myhre. [ ... ]

Norsk Folkeminnelag har mottatt en donasjon fra Else-Marie og Bjørn Myhre. De har gitt oss nr. 1–105 og 109–116 i Folkeminnelagets egen skriftserie. Folkeminnelaget har tidligere hatt store hull i samlingen av egne utgivelser, men med denne donasjonen inneholder vårt interne bibliotek et komplett sett bøker. Bøkene har opprinnelig tilhørt Else-Maries far, Bernt Erstad, som var boksamler og medlem av Folkeminnelaget. Norsk Folkeminnelag takker for denne generøse gaven.