Årets bok er her!

Folkeminnelaget har dokumentert fortellinger om hvordan folk opplever både hverdagen og krisesituasjoner i mer enn 100 år. I Boka Virus – historier fra koronapandemien, blir denne tradisjonen videreført i form av historier hvor krise og…