Foredrag og boksignering søndag 19. april

Wolff19. april kl. 16 presenterer folkloristen Ørnulf Hodne NFL-utgivelsen «Riarhammeren eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger» på Vest-Telemark museum i Eidsborg. Boka er en samling av sagn som presten Simon Olaus Wolf samlet i Tokke og Mo på 1800-tallet, og er redigert av Hodne. Også Norsk Folkeminnelags leder, Kyrre Kverndokk, vil bidra.

Skadede eks. av NFL 168

Vi har dessverre fått tilbakemelding på at det er feil på enkelte av de utsendte eksemplarene av NFL 168, Riarhammeren, eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger. Hvis noen av våre abonnenter skulle oppdage feil, kan de ta kontakt med Norsk Folkeminnelag pr. e-mail eller post.

«Spøgeri» fra Telemark i ny bok fra NFL

Wolff

Et nytt tilskudd til Norsk Folkeminnelags skriftserie er gått i trykken og vil bli sendt ut til medlemmene før jul: Riarhammeren eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger.

Boka bygger på arbeidene til Simon Olaus Wolff (1796-1859). Wolff var prest i Mo i Tokke på 1820- og 30-tallet. Han var også en sentral aktør i det tidlige arbeidet med å samle inn og publisere sagn, men han har vært oversett i historien om norsk folkeminneinnsamling og norsk nasjonalkultur.  Der ble han kjent med en særegen lokal fortellertradisjon. Flere av disse fortellingene brukte han som råstoff til litterære fortellinger som han kalte nasjonalskisser. I denne boka er tre av de beste fortellingene samlet: et sagn om den vakre Guro Dalen som tapte både kjærligheten og forstanden – og som endte sine dager i Riarhammeren, et sagn om den gang hungersnøden rammet Botnedalen og til slutt et sagn om pilegrimskirken i Røldal. Wolffs fortellinger gir et unikt innblikk i folketro og hverdagsliv i det gamle bondesamfunnet.

Boka er redigert av Ørnulf Hodne (f. 1935), som også har skrevet en innledning til sagnene. Hodne er en av Norges fremste folklorister, og har gitt ut over 30 bøker om norsk folketradisjon. I 2011 mottok han Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for å formidle muntlig kulturarv.

Årsmøte i Folkeminnelaget 18. mai

18. mai kl. 14.00 avholder Norsk Folkeminnelag årsmøte i Saxegården, Saxegårdsgate 17, Gamlebyen i Oslo. Vanlige årsmøtesaker og foredrag ved stipendiat Ida Tolgensbakk. Alle medlemmer oppfordres til å møte. Årsmelding og øvrige opplysninger finner du her: Årsmøte 2014 (klikk deg inn på selve innlegget for å åpne lenken).

Skafottsanger på Saxegården – Bloddryppende halvglemte folkeminner

378323_132587270264750_488121250_n[1]10. april kl. 19 arrangerer Folkeminnelaget konsert i Saxegården (Saxegaardsgata 17, Gamlebyen, Oslo). Gruppen Siver Nattmann med folklorist Audun Kjus spiller skillingsviser fra dødens forgård.

Read More»

Bokgave til Norsk Folkeminnelag

Norsk Folkeminnelag har mottatt en donasjon fra Else-Marie og Bjørn Myhre. De har gitt oss nr. 1–105 og 109–116 i Folkeminnelagets egen skriftserie. Folkeminnelaget har tidligere hatt store hull i samlingen av egne utgivelser, men med denne donasjonen inneholder vårt interne bibliotek et komplett sett bøker.

Read More»

Balladebok i 2014

NFL holder nå på å ferdigstille andre bindet i vår balladeutgivelse – «Norske Middelalderballader Melodier».

Read More»

Endelig!

Endelig kan Norsk Folkeminnelag med glede presentere sin nye hjemmeside – vi har tidligere vært å finne på nett under Norsk Kulturverns hjemmesider, sammen med en rekke andre frivillige organisasjonersom arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern.

Folkeminner.no er et av flere ledd i det som må sies å være en nysatsning på hvordan vi i NFL kommuniserer med våre medlemmer og andre som har en interesse for det folkloristiske fagfeltet i Norge. 2011 har så langt vært et år med mange spennende forandringer i NFL. Tidligere i år ble Tove Solbakken konstituert som ny styreleder, og vi inkluderer nå to nye styremedlemmer tilknyttet Universitetet i Bergen, hvorav masterstudent Anette Basso er konstituert som webansvarlig. Hun vil også drifte kommunikasjonen via sosiale medier på våre Facebook– og Twittersider.

Rett rundt hjørnet er en ny bokutgivelse fra NFL, som er Norges eldste bokklubb. Sammen med denne følger også en ny utgave av vårt medlemsblad, som under redaktør Jorun Hermansen nå er blitt omdøpt fra NFL-Nytt til Folkeminner.

Vi gleder oss over en ny giv i formidlingen av NFLs mål om å gjøre norske folkeminner tilgjengelige for et bredt publikum. Følg oss videre på ferden, med ukentlige oppdateringer av folkeminner.no.

© Copyright Norsk Folkeminnelag - Theme by Pexeto