Norsk Folkeminnelags årsmøte 2021

Norsk Folkeminnelag innkaller til årsmøte lørdag 24. april kl. 15.00.

Årsmøtet gjennomføres digitalt i Zoom. Klikk på lenken for å delta.

https://uio.zoom.us/j/68267500897?pwd=K0ZzM1IvQVNsbkJzUzVwa2FtSWIyUT09

Saksliste

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding 2020
  3. Regnskap 2020
  4. Eventuelle innkomne saker
  5. Budsjett 2021
  6. Valg av nytt styre

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet kan sendes på epost til post@folkeminner.no innen 22. april. 2021.

Vel møtt!

Dokumenter: