Om oss

Norsk Folkeminnelag ble stiftet i 1920. Siden den tid har NFL gitt ut mer enn 160 bøker om muntlig tradisjon i Norge. Bøkene inneholder eventyr, sagn, folkeviser, skikker svarteboksoppskrifter og mye mer. Både majoritetskultur og minoritetskultur er representert i utgivelsene. De siste årene har NFL i tillegg gitt ut kulturanalytisk litteratur. NFL gir ut en til to bøker i året. Medlemstidsskriftet Folkeminner kommer med to nummer i året.

Lover for Norsk Folkeminnelag finner du her.

NFL er en frivillig kulturorganisasjon støttet av Norsk Kulturråd. Ønsker du også å bli medlem? Besøk vår side for innmelding eller kontakt oss direkte på:

Kontaktperson: styreleder Marie Nicolaisen
Epost: post@folkeminner.no
Postadresse:
Norsk Folkeminnelag c/o Kulturvernforbundet
Øvre Slottsgate
0157 OSLO

Styremedlemmer høsten 2017:

Marie Nicolaisen (leder)
Helene Huljev (sekretær)
Eirik Kristoffersen (nettsideansvarlig)
Jorun Hermansen (redaktør for Folkeminner)
Kyrre Kverndokk
Guro Flinterud (i permisjon)
Haci Akman
Erik Edvardsen
Line Esborg
Emilie Ruud