Om oss

Norsk Folkeminnelag ble stiftet i 1920. Siden den tid har NFL gitt ut mer enn 160 bøker om muntlig tradisjon i Norge. Bøkene inneholder eventyr, sagn, folkeviser, skikker svarteboksoppskrifter og mye mer. Både majoritetskultur og minoritetskultur er representert i utgivelsene. De siste årene har NFL i tillegg gitt ut kulturanalytisk litteratur. NFL gir ut en til to bøker i året. Medlemstidsskriftet Folkeminner kommer med to nummer i året.

Norsk Folkeminnelag er en frivillig kulturorganisasjon med støtte fra Norsk kulturråd

Lover for Norsk Folkeminnelag finner du her.

 Ønsker du også å bli medlem? Send oss en e-post!

Kontaktperson: Styreleder Kathrine Klinkenberg
Epost: post@folkeminner.no
Postadresse:
Norsk Folkeminnelag c/o Kulturvernforbundet
Øvre Slottsgate 2B
0157 OSLO

Styremedlemmer:

Kathrine Klinkenberg (Leder)
Åmund Norum Resløkken (Nestleder, kasserer)
Camilla Christensen (Sekretær)
Theodor Geelmuyden (Medlemsansvarlig)
Eirik Kristoffersen
Dirk Johannesen
Erik Edvardsen
Knut Hermundstad Aukrust
Angun Sønnesyn Olsen
Jorun Hermansen