Lagets siste utgivelse

"Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Vistedt" og "Norske Middelalderballader. Melodier. Bind 4"

I 2016 har Norsk Folkeminnelag gleden av å presentere to nye utgivelser: «Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Vistedt», og «Norske Middelalderballader. Melodier. Bind 4: Biografier, register og tillegg».

«Jul i gamle dager» er satt sammen av 16 tekster som kulturhistorikeren Kristofer Visted (1873-1949) skrev på 1930- og 40-tallet. Disse artiklene gir et helhetlig innblikk i de forestillinger og skikker som var knyttet til julen i det gamle bondesamfunnet. Gudmund Harildstad har redigert boken og laget en bibliografi over Visteds arbeider, mens Bjørn Sverre Hol Haugen har bidratt med et fyldig biografisk etterord.

4. bind av «Norske middelalderballader. Melodier» inneholder biografier over 370 sangere og 95 samlere, meloditillegg, en geografisk oversikt og registre over titler, førstelinjer og omkved. Det første melodibindet inneholder melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Bind nr. 2 er viet ridderballadene og kjempe- og trollballadene, og det tredje bindet er fylt med melodier til skjemteballadene. Samlet gir firebindsverket en enestående mulighet til å bli kjent med nesten halvannet tusen melodier som har vært brukt ved framføringer av norske middelalderballader. Utgivelsen av «Norske middelalderballader» er et samarbeid mellom Norsk Folkeminnelag og det tidligere Norsk visearkiv, som nå er en del av Nasjonalbiblioteket.

 

Nyheter

Kulturvernforbundets Kulturvernkonferanse 12. mars

Norges kulturvernforbund arrangerer sin årlige Kulturvernkonferanse 12. mars 2016, kl. 10-16 i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Årets tema er «Den immaterielle kulturarv – kompetanse og kunnskap i kulturvernet». Programmet vil fokusere på kulturvernorganisasjonenes arbeid med den immaterielle kulturarven og løfte frem perspektiver på kompetanse, det skrevne ord, lokalhistorie, samt hvordan vi tar […]

Pris til redaktøren av «Norske middelalderballader»

Det er med stor glede at vi kan melde at Rådet for folkemusikk og folkedans har vedtatt å gi sin Fagpublikasjonspris for 2015 til forskningsbibliotekar Astrid Nora Ressem (f. 1961) for hennes arbeid som redaktør av Norske middelalderballader, Melodier, bind 2. Verket utgis av Norsk Folkeminnelag og det tidligere Norsk visearkiv, som nå er en […]

Minneseminar for Olav Christensen 4. september

4. september arrangereres «Forskning, kulturarbeid, verdiformidling – minneseminar for Olav Christensen» kl. 13-17.30 på Ibsenmuseet, Henrik Ibsens gate 26,Oslo. Olav Christensen gikk bort i oktober 2014. Høsten 2015, da han ville fylt 60 år, planlegger det folkloristiske fagmiljøet et minneseminar der Olavs faglige virksomhet står i sentrum. Gjennom innlegg om Olav som forsker og om […]

Foredrag og boksignering søndag 19. april

19. april kl. 16 presenterer folkloristen Ørnulf Hodne NFL-utgivelsen «Riarhammeren eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger» på Vest-Telemark museum i Eidsborg. Boka er en samling av sagn som presten Simon Olaus Wolf samlet i Tokke og Mo på 1800-tallet, og er redigert av Hodne. Også Norsk Folkeminnelags leder, Kyrre Kverndokk, vil bidra.

Skadede eks. av NFL 168

Vi har dessverre fått tilbakemelding på at det er feil på enkelte av de utsendte eksemplarene av NFL 168, Riarhammeren, eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger. Hvis noen av våre abonnenter skulle oppdage feil, kan de ta kontakt med Norsk Folkeminnelag pr. e-mail eller post.

Siste fra Facebook