Balladebok i 2014

NFL holder nå på å ferdigstille andre bindet i vår balladeutgivelse – «Norske Middelalderballader Melodier». Verket utgis i samarbeid med Norsk visearkiv og er en milepæl innen balladeutgivelser i Norge – for første gang blir  alle nedtegnede melodier presentert i bokform i en  samlet, vitenskapelig utgave. Det er teknisk krevende å trykke tekst og noter og boka er av den grunn blitt forsinket. Den vil foreligge i mars 2014.