Endelig!

Endelig kan Norsk Folkeminnelag med glede presentere sin nye hjemmeside – vi har tidligere vært å finne på nett under Norsk Kulturverns hjemmesider, sammen med en rekke andre frivillige organisasjonersom arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern.

Folkeminner.no er et av flere ledd i det som må sies å være en nysatsning på hvordan vi i NFL kommuniserer med våre medlemmer og andre som har en interesse for det folkloristiske fagfeltet i Norge. 2011 har så langt vært et år med mange spennende forandringer i NFL. Tidligere i år ble Tove Solbakken konstituert som ny styreleder, og vi inkluderer nå to nye styremedlemmer tilknyttet Universitetet i Bergen, hvorav masterstudent Anette Basso er konstituert som webansvarlig. Hun vil også drifte kommunikasjonen via sosiale medier på våre Facebook– og Twittersider.

Rett rundt hjørnet er en ny bokutgivelse fra NFL, som er Norges eldste bokklubb. Sammen med denne følger også en ny utgave av vårt medlemsblad, som under redaktør Jorun Hermansen nå er blitt omdøpt fra NFL-Nytt til Folkeminner.

Vi gleder oss over en ny giv i formidlingen av NFLs mål om å gjøre norske folkeminner tilgjengelige for et bredt publikum. Følg oss videre på ferden, med ukentlige oppdateringer av folkeminner.no.