Norsk Folkeminnelags årsmøte 2022

Norsk Folkeminnelag innkaller til årsmøte mandag 30. mai kl. 18.00.

Årsmøtet vil bli holdt i Kulturminnevernets hus, men det er også mulig å delta digitalt på Zoom ved å gå inn på lenken under. Husk at kun medlemmer av laget kan delta på årsmøtet.

Zoomlenke: https://uio.zoom.us/j/62047258541?pwd=K2s0YUhwbkRheitKMGNTUVZhbnhkQT09

Saksliste

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Eventuelle innkomne saker
  5. Budsjett 2022
  6. Valg av nytt styre

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet kan sendes på epost til post@folkeminner.no innen 23. mai 2022.

Vel møtt!

Dokumenter: