Styret i Norsk Folkeminnelag

Styret i Norsk Folkeminnelag består av ti medlemmer. Alle har master-magister- eller doktorgrad. Styret blir valgt på Norsk folkeminnelag sitt årsmøte som gjennomføres en gang i året.

Norsk folkeminnelag sitt styre 2018- 2019

Marie Nicolaisen (Leder)
Camilla Christensen(Sekretær)
Emilie Ruud (Medlemsansvarlig)
Åmund Resløkken (Kasserer)
Eirik Kristoffersen
Kyrre Kverndokk
Erik Edvardsen
Line Esborg
Emilie Ruud
Kathrine Klinkenberg